June 13, 2009

Maastrichts Mooiste

Filed under: Uncategorized — Administrator @ 2:46 pm

Hallo allemaal,

jullie zullen nu onderhand wel weten dat ik morgen maastrichts mooiste ga lopen en er stiekem toch wel een beetje tegenop zie. Ik heb daarom besloten om mezelf nog een extra reden te geven om de 5 km uit te lopen en dit ook nog in een redelijke tijd te doen. Niets rustig aan doen dus, maar gewoon zo snel mogelijk weer bij de finish komen. Wat heb ik nu bedacht. Toen ik me inschreef voor Maastrichts Mooiste heb ik als richttijd 35 minuten opgegeven. Daar neem ik natuurlijk geen genoegen mee. Dit zal veel sneller moeten en hopelijk kan ik dat ook. Ik heb daar jullie hulp bij nodig. Ik wil jullie vragen om een bedrag te sponsoren voor elke minuut die ik sneller loop dan 33 minuten. De opbrengst hiervan gaat naar de bouw van het nieuwe weeshuis van Upendo Centre (http://www.upendocentre.org/). Dit is de droom van een vriendin, Tessa Janssen, die ze probeert te realiseren. Hier is ze goed mee bezig, maar kan natuurlijk elke steentje (zelfs letterlijk :) ) dat wordt bijgedragen gebruiken. Vandaar mijn, iets te late, initiatief.

Laat even een reactie achter.

Groetjes, Peter

Hello my friends,

you will by now that I’m going to do the 5 km run, Maastrichts Mooiste, tomorrow and also that I fear I will not do so well. I have therefore decided to give myself an extra reason to finish run and also to do it in a reasonable time. No relaxed run, just get to that finish line as quickly as possible. When I registered for Maastricht Mooiste I set a time of 35 minutes. This is obviously not enough. This will have to be much faster and I hope I can do it a lot faster. That’s where I need your help. I would ask you to donate an amount for every minute that I run faster than 33 minutes. The proceeds of which will go to the funding of the building of the new orphanage of Upendo Center (http://www.upendocentre.org/). This is the dream a friend, Tessa Janssen, is trying to achieve. She is doing well, but every little bit that’s contributed will be put to good use. Hence my slightly late, initiative.

Please leave as a comment.

Cheers, Peter

Powered by WordPress